Haster med ny lagringsplass

Den frivillige organisasjonen "Refugees welcome to Ringerike" ber lokalsamfunnet om hjelp. Snart må de ut av lagerlokalene på Hvalsmoen og det haster med å finne nytt. Organisasjonen tok i høst tok på seg å samle inn, sortere og levere klær til asylsøkerne på transittmottaket. Ønsket er lokaler som også kan fungere som en møteplass.