NRK Meny
Normal

Gullaug vant sykehuskampen

Styret i Helse Sør har vedtatt å bygge det nye storsykehuset for nedre Buskerud på Gullaug i Lier.

Ytterkollen
Foto: Harald Inderhaug / NRK

Vedtaket kommer etter at helseminister Sylvia Brustad har slått fast at det ikke er aktuelt å legge ned sykehuset på Kongsberg.

Utbyggingen på Gullaug starter med ny psykiatrisk avdeling som er ventet å stå ferdig senest i 2012.

Styret i Helse Sør gikk enstemmig inn for Gullaug i Lier.

Langt skritt frem

- Det har vært spennende og det har jo vekslet mellom hva vi har trodd og ikke trodd. Nå er vedtaket der og det er vi veldig godt fornøyd med, sier Halvdan Aas, direktør for Sykehuset Buskerud.

 - Dette er veldig bra for nå kommer vi videre, noe som har vært et stort ønske fra vår side. Det er en lang vei frem, men dette er hvertfall et stort steg i riktig retning mot et nytt sykehus.

Nå blir det fullt trykk på planleggingen av et nytt sykehus. Samtidig skal dere drive et sykehus i flere år fremover. Hvordan skal dere klare det?

- Det viktigste er pasientene våre og hva som skjer med dem. Planleggingen av det nye sykehuset kommer i tillegg og dette vedtaket gir oss inspirasjon til å stå på.

- Gledens dag

Styret i Helse Sør har etter klarer føringer fra helseministeren vedtatt at det nye sykehuset i Nedre Buskerud skal bygges på Gullaug i Lier, noe som betyr at sykehuset på Kongsberg består.

- Dette er en god dag, sier tillitsvalgt i Fagforbundet ved Blefjell sykehus Jon Egil Kvamsøe.

Overraskende at Brustad satte foten ned?

- Nei, egentlig ikke. Det lå klare politiske føringer om å ikke legge ned lokalsykehus, så det var ikke veldig overraskende.

Jon Egil Kvamsøe som også er styremedlem i Blefjell sykehus, hørte til mindretallet som på siste styremøte gikk inn for å bygge nytt sykehus på Gullaug i Lier, og å opprettholde et fullverdig lokalsykehus i Kongsberg. Nå er nederlag snudd til seier.

- Jeg synes det var veldig bra at det ble en avklaring før styremøtet. Planen til Helse Sør var jo å vedta først og spørre om lov etterpå, så jeg er veldig glad for det politiske presset som ble satt inn før møtet, sier Kvamsøe.

Hvorfor Kongsberg skal bestå er opplagt, mener Kvamsøe.

- Vi har de mest fornøyde pasientene og de mest fornøyde ansatte i Helse Sør. Det viser at de små lokalsykehusene gjennomfører den beste pasientbehandlingen.

Bondelaget støtter Gullaug

Buskerud Bondelag er lettet over Helse Sør-styrets vedtak om å legge sykehuset til Gullaug.

Fylkesleder Erik Hørlück Berg sier bondelaget er tilfreds med at Helse Sør ikke vil bygge sykehus på dyrket mark i én av eikerkommunene.

- Det ville være svært ødeleggende for landbruksmiljøet og kulturlandskapet dersom sykehuset ble lagt i Eiker, sier Hørlück Berg.