Gravdal innstilt som rådmann

Bente Gravdal blir trolig ny rådmann i Lier kommune, etter innstillingsvalget har vurdert henne som den beste kandidaten. Innstillingen skal behandles i kommunestyret 28. november. Gravdal kom fra en stilling som avdelingsdirektør hos Fylkesmannen, og har tidligere vært kommunalsjef i Lier kommune i syv år.

Bente Gravdal
Foto: Privat