Bygger om for økt sikkerhet

MODUM (NRK): Mange steder sitter ansatte bak glassvegger på politivakta. Og der de ikke gjør det, planlegges det ombygging for å øke sikkerheten og hindre at politifolk blir truet på vakt.

Lensmann Stein Arild Gjestemoen

BEDRE SIKKERHET: Lensmann Stein Arild Gjestemoen viser hvor glassveggen skal settes opp og skille ansatte fra publikum.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

– Det var et litt mer åpent system før, sånn er det ikke lenger. Vi må ta konsekvensene av tida vi er i og utviklingen, sier lensmann Stein Arild Gjestemoen i Modum.

Nå får også hans lensmannskontor glassvegger. Den planlagte ombyggingen er et ledd i å bedre sikkerheten for de ansatte.

– Faren er at det går utover kontakten med publikum, men det er jo sånn at det er en balansegang mellom det å være tilgjengelig og det å bure seg inne.

Lensmannskontoret i Modum

Lensmannskontoret i Modum setter opp glassvegger i publikumsmottaket.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Stadig flere politivakter bygges om.

– Alle ansatt her er opptatt av at vi skal ha en mest mulig åpen dialog med publikum så det å sitte bak en glassvegg er ikke akkurat ønsket, men må man så må man.

En rekke politivakter rundt om i landet har allerede bygget om publikumsmottakene og plassert de ansatte bak glassvegger. Gjestemoen ser ikke at de har noe valg. Han sier det er mange slags folk som er innom på lensmannskontoret og fra tid til annen kommer det folk som er i ubalanse.

Flere uønskede episoder

– Det er mye som kan skje, men heldigvis er det veldig sjelden vi har episoder, men det har vært episoder der ansatte har følt seg utrygge. Blant annet for et par år siden.

Den gangen var det en person som tok seg inn forbi skranken og videre innover i korridorene før han ble stoppet. Også ved lensmannskontoret i Flå var det en person som knuste inngangspartiet og truet de ansatte.

Bjørg Vik Støver er førstekonsulent på lensmannskontoret i Modum og mener det er en balansegang mellom sikkerhet og tilgjengelighet.

Bjørg Vik Støver er førstekonsulent ved Modum lensmannskontor

Bjørg Vik Støver er førstekonsulent ved Modum lensmannskontor.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

– Jeg jobbet tidligere i Hønefoss og der ble vi jo bygget inne. Nå er det kanskje større pågang på en politistasjon, men det er jo ikke noe som sier at vi er tryggere på et lensmannskontor.

Politimester i Nordre Buskerud, Sissel Hammer, håper det ikke blir nødvendig å bygge inn alle ekspedisjonene ved lensmannskontorene med glassvegger.

– Vi må ikke være naive. Vi må sette inn sikkerhetstiltak, men vi må hele tiden balansere forholdet mellom publikum og sikkerheten til de ansatte. Det er utviklingen i Norge og verden for øvrig som vil avgjøre om det blir nødvendig med glassvegger på alle lensmannskontor.

Les også: Disse lensmannskontorene kan forsvinne