Foreldre må på banen mener rektor

Foreldrene må på banen for å hindre at ungdom dropper ut, mener ledelsen ved Lier videregående skole. Kun 69 prosent av elevene i Buskerud fullfører videregående. I en elevundersøkelse kommer det fram at mange elever får lite støtte hjemme. Derfor har skolen invitert til et møte for å diskutere foreldrenes rolle.