Flest fattige i Drammen

Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom. Hvert femte barn vokser nå opp i en familie med lav inntekt. Det går frem i Oppvekstrapporten 2017 fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet. Ifølge rapporten har barnefattigdommen her i landet tredoblet seg siden 2001.