Hopp til innhold

Her er det mest barnefattigdom

En av ti norske barn vokser opp i fattigdom, viser tall fra Bufdir. Men i den kommunen med størst barnefattigdom føler de seg ikke fattige.

Barnefattigdommen øker

FLERE FATTIGE BARN: Barnefattigdommen har tredoblet seg på femten år.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NRK Detektor har faktasjekket disse tallene. Det finnes ingen offentlig fattigdoms-statistikk i Norge. Det finnes oversikter over lavinntektsfamilier.

– Det er nok lettere å være fattig i Fosnes enn det er i større byer, sier oppvekstsjef i Fosnes kommune i Nord-Trøndelag Kari Thorsen.

Barnefattigdommen øker

I dag legger Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir) fram sin oppveksrapport for 2017. I den kan man lese at en av ti norske barn nå vokser opp i fattigdom. Dette utgjør omtrent 100.000 barn. Barnefattigdommen har tredoblet seg siden 2001.

Oppvekstapporten viser hvor mange fattige barn det er i hver kommune. Aller høyest på lista står Fosnes kommune. Her lever over tre av ti barn i fattigdom.

I kommunen bor det ca. 700 mennesker, ifølge kommunens egne nettsider.

Kari Thorsen

BEDRE PÅ LANDET: Oppvekstsjefen i Fosnes kommune mener det kan være lettere å være fattig i distriktene enn i byene.

Foto: privat

– Statistisk sett så er det mange fattige her, men jeg tror ikke det oppfattes sånn å være barn i Fosnes. Vi har to butikker, begge selger matvarer så det er ikke så mange fristelser. Og så har vi har ingen rike her så de fleste er i samme båt. Da blir det litt mindre synlig at man ikke har så mye penger, sier Thorsen.

Store forskjeller mellom kommunene

Rapporten viser store forskjeller mellom kommunene. Mens Fosnes og noen bydeler i Oslo har 30 prosent barnefattigdom ligger flere kommuner i Rogaland på rundt syv prosent.

– Denne rapporten skal hjelpe kommunene til å sette i gang de riktige tiltakene i lokalområdene, sier direktøren i Bufdir, Mari Trommald.

– Vi prøver å legge til rette slik at alle barn kan delta på fritidsaktiviteter. Derfor er prisene lave på kommunale tilbud som for eksempel kulturskolen, sier Thorsen i Fosnes. Vi vil også se på muligheten for flere tiltak, som å gjøre svømming gratis.

Mari Trommald, Bufdir

STORT PROBLEM: Direktøren i Bufdir, Mari Trommald, mener kommunene må legge til rette for å minske forskjellene mellom barn.

Foto: Tine Poppe

Oppvekstrapporten 2017 viser at barn som vokser opp i familier med minst penger er mest utsatt for å oppleve vanskelige hendelser i livet.

– Den økende graden av barnefattigdom over hele landet er bekymringsverdig. Vi ser at disse barna har økt risiko for psykiske helseproblemer, å droppe ut av skolen og å bli arbeidsledig, sier Mari Trommald.

Hva er fattigdom?

I rapporten står det: «Barnefattigdom måles ved å se på hvor mange barn som vokser opp i en husholdning med en inntekt under 60 prosent av medianinntekten. Andelen barn som vokser opp i en husholdning med vedvarende lavinntekt, har mer enn doblet seg de siste 15 årene.»

Å være et fattig barn er ikke like ille hvis inntektsforskjellene mellom barna er små og alle er sammen om det, som det er dersom andre barn er rike, viser rapporten. Dette er oppvekstsjefen i Fosnes enig i og mener også at bosted har mye å si for følelsen av fattigdom.

– Det er nok mye vanskeligere å være fattig i store byer enn her ute i distriktet. I byen har man større krav og det koster mer å delta på aktiviteter. Her er det meste tilpassa folks økonomi, sier Thorsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger