NRK Meny
Normal

Flere vinningsforbrytere tas

Politiet oppklarer flere saker nå enn tidligere, viser ferske tall fra politiets straffesaksregister.

Bevæpna politi

Godt samarbeid på tvers av politidistriktene og flere utdannede politifolk kan være grunnen til at flere saker løses.

Foto: Terje Næss

Over 40 prosent av anmeldte lovbrudd løses. Det viser nasjonale tall for første halvår 2014. Søndre Buskerud politidistrikt ligger over landsgjennomsnittet med 44,5 prosent, sammenliknet med 39 prosent for samme periode i fjor.

Les også:

Vinningskriminalitet fortsatt størst

Vinningskriminalitet er fortsatt den desidert største kategorien av forbrytelser, med 52 prosent av alle anmeldte forbrytelse. Det gjelder tyverier, ran, utpressing og bedrageri av sosial- og trygdeytelser.

Les hele rapporten fra Politidirektoratet her.

Vinningskriminalitet er et prioritert område for Søndre Buskerud politidistrikt i 2014.

– Det er ikke mulig å si i dag hvilken grad denne prioriteringen har hatt effekt, men resultatet er uansett positivt, sier politioverbetjent Carl Erik Bergwitz-Larsen.

Politiet sliter fortsatt med å forbedre oppklaringsprosenten på andre forbrytelser som voldsforbrytelser og seksualforbrytelser.

Les også:

Nedgang i andel anmeldte lovbrudd

Tall for første halvår 2014 viser at vinningsforbrytelser har gått ned med nesten 14 prosent sammenliknet med samme periode 2012.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier til TV2 at han tror de gode tallene er et resultat av et godt samarbeid mellom politidistriktene rundt Oslofjorden. I tillegg har politihøgskolen siden 2011 utdannet over 800 flere politifolk.

– Nå ser vi at det nytter å satse, sier Humlegård.