Flere leger ut i streik

Streiken blant sykehusansatte trappes opp. Fra i dag blir ytterligere 15 leger ved sykehusene i Vestre Viken helseforetak tatt ut i streik. Ved Drammen sykehus blir en lege tatt ut, ved Ringerike sykehus fire leger og ved Bærum sykehus blir ytterligere ti leger tatt ut i streik. Totalt er 39 ansatte i Vestre Viken nå i streik.

Ringerike sykehus
Foto: Anette Skafjeld / NRK