Flere får svangerskapsdiabetes

Stadig flere kvinner får svangerskapsdiabetes. Kvinnene er eldre og større når de føder barn, og det øker risikoen.

Linda Marie Herstad

Linda Marie Herstad fikk svangerskapsdiabetes første gang hun var gravid.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

I Buskerud er det mellom fem og seks prosent av de gravide som får konstatert diabetes under graviditeten.

Eve Dolonen Larsen

Jordmor Eve Dolonen Larsen.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

På helsestasjonene der de gravide går til kontroller, er de spesielt opptatt av dette.

Vi er på helsestasjonen i Lierbyen der både babyer og blivende mammaer kommer for å kontrolleres. Her jobber Eve Dolonen Larsen. Hun er jordmor og kjenner godt til faresignalene. Det er større oppmerksomhet på svangerskapsdiabetes nå enn for bare noen år siden, jordmora er nøye med å sjekke de gravide.

Diabetesdag hver uke

Er det mistanke om at kvinnen har eller kan utvikle diabetes, blir hun sendt til utvidede kontroller på sykehuset.

En dag i uken er det diabetesdag på fødeavdelingen på Drammen sykehus, og Linda Marie Herstad fra Røyken er her nettopp for å måle sukkerinnholdet i blodet.

– Det er veldig betryggende, for jeg får klart svar om jeg må være påpasselig, eller om jeg kan prøve litt mer forskjellig mat.

– Litt skremmende

Dette er Linda Maries andre svangerskap, og hun vet godt hva hun skal gjøre for å unngå å få diabetes. For det hadde hun i sitt første svangerskap.

– Det ble oppdaget sukker i urinen da jeg var rundt uke 32. Det var litt skremmende, for jeg visste ikke helt hva det var for noe. Men jeg fikk time hos lege på sykehuset fort, og fikk en forklaring og veiledning.

– Måtte du da gjøre store endringer i livet ditt?

– Nei. Jeg hadde mye å hente på mat, så jeg slapp insulin. Jeg kunne bare regulere med det usunne jeg spiser, og fikk et apparat med hjem, sånn at jeg kunne teste etter at jeg hadde spist.

Overlege Anne Molne Kjøllesdal ved Drammen sykehus

Overlege Anne Molne Kjøllesdal ved Drammen sykehus.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Viktig for babyens helse

En del kvinner som har svangerskapsdiabetes, er ikke spesielt plaget av det. Det er likevel viktig å oppdage det og få det under kontroll - ikke bare for mors helse, men også for helsa til den lille babyen. Det sier overlege Anne Molne Kjøllesdal. Hun er en av legene som følger opp de gravide ved kvinneklinikken på Drammen sykehus.

– Vi vet at gravide med diabetes har økt forekomst av en rekke svangerskapskomplikasjoner, som svangerskapsforgiftning, blant annet. Det er også flere komplikasjoner rundt fødselen, fordi barnet kan være litt for stort.

Linda Marie er godt og vel halvveis i svangerskapet nå. Det hun har lært, har kommet hele familien hennes til nytte.

– Jeg prøvde først litt forskjellig, for å se hva jeg tålte. Det ble mye mer grønnsaker, og det er klart, vi hadde jo godt av det alle sammen hjemme.

Drammen sykehus

En dag i uken er det diabetesdag på fødeavdelingen på Drammen sykehus.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK