Flere bønder velger økologisk

Buskerud har blitt Norges beste økofylke. Topper nå statistikken over økologisk landbruksareal i Norge.

Hans Albert Husby driver en tidel økologisk

Hans Albert Husby i drivhuset. Plantene er snart klare til utplanting.

Foto: Caroline B. Hauge / NRK

Buskerud topper nå statistikken over økologisk landbruksareal i Norge. Totalt 5,1 prosent av Norges landbruksareal drives økologisk, men i Buskerud drives 8,9 prosent av landbruksarealet økologisk.

Bonde Hans Albert Husby driver Husby gård i Lier. Han har lagt om en tidel av sitt landbruksareal til økologisk drift.

50.000 småplater fyller drivhuset. De skal bli til salater, blomkål og brokkoli. Ute skal de dyrkes frem med hønsegjødsel og kløver. I økologisk landbruk brukes bare naturlig gjødsel og ikke sprøytemidler.

– Dette skal snart plantes ut og rundt 10. juni blir denne lille salatplanten til et fint hode på rundt 150 gram.

Les også:

– Utfordrende å drive økologisk

Lierbonden må pløye ned halvparten av grønnsakene han dyrker økologisk. Årsaken er at folk ikke vil ha dem.

– Vi høster det som skal selges, men resten pløyer jeg ned. Det er en dyr form for gjødsel, meningen er jo å selge varene.

I Buskerud er det jobbet systematisk med å få bønder til å drive økologisk siden 1985 forteller fylkesagronom Øystein Haugrud.

– Det er veldig moro, men det er utfordrende når markedet ikke vil ha varene.

Folk må kjøpe mer

Målet om at 15 prosent av landbruksarealene skal drives økologisk innen 2020 kan bli vanskelig å nå.

– Ja, folk må kjøpe mer dersom vi skal få bønder til å satse på økologisk landbruk. Jeg forstår bonden godt, han prøver og gjør så godt han kan. Men på sikt går det dårlig hvis det ikke er et marked for det de produserer.

Hans Albert Huseby bidrar til den gode statistikken i Buskerud, men har vært nær ved å gi opp sin økologiske del. Vil han fortsette ?

– Ja, på sikt går det dårlig å drive slik når ingen vil ha varene. Så det kommer helt an på markedet, på vanlige folk som deg og meg.