NRK Meny
Normal

Skjerpet straff for overgrep

De to mennene som i tingretten ble dømt til elleve og åtte års forvaring for seksuelle overgrep mot små barn, har fått skjerpet straffen i lagmannsretten, skriver Aftenposten.

Overgrepssak Drammen Tingrett

Dette er fra Drammen tingrett da saken gikk der for et år siden. Der ble 33-åringen dømt til elleve års forvaring. I lagmannsretten har han nå fått strengere straff.

Foto: Ester Maria Bjørneboe / Tegning

Ifølge Aftenposten, er de to dømt i Borgarting lagmannsrett til henholdsvis tolv år og åtte måneders forvaring og ni års forvaring. Både påtalemyndigheten og de to mennene anket tingrettens dom.

Ville ha strengere straff

Gunhild Lærum

Gunhild Lærum er forsvarer for mannen fra Drammen som nå er dømt til tolv år og åtte måneders forvaring.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Aktoratet mente dommene ikke var strenge nok, og riksadvokaten anket derfor straffeutmålingen. For drammensmannen hadde aktoratet lagt ned påstand om 15 års forvaring.

Da Drammen tingrett behandlet saken for et år siden, satt fem personer på tiltalebenken. Siden den gang har de tre andre begynt å sone straffen sin.

Gunhild Lærum er forsvarer til mannen fra Drammen som fikk den strengeste straffen. Lærum har selv ikke fått domsslutningen som kom i slutten av forrige uke og derfor ikke fått lest den. Men hun kan kommentere selve straffeutmålingen.

Skal møtes mandag

– Påtalemyndigheten anket saken fordi de ønsket en forvaringslengde på 15 år, med en minstetid på ti år. Da gikk min klient til en motanke i forhold til forvaringsspørsmålet.

– Men i forhold til aktors påstand om 15 års forvaring, er jeg fornøyd med at Borgarting har lagt seg langt under det, sier Lærum.

Lærum har kun snakket med sin klient på telefon.

– Men jeg skal snakke mer med ham i morgen. Da skal vi diskutere resultatet.

Vet du om han kommer til å anke dommen?

– Det er det jeg skal diskutere med ham i morgen.