– Svært lettet over at saken er over

Kvinnen som kjørte over og slepte med seg 13 år gamle Susanne Auke i Slemmestad for snart to år siden ble i dag dømt til 30 dagers betinget fengsel. Hun har vedtatt dommen, og er svært lettet over at saken er over.

Susanne Auke

For snart to år siden ble Susanne Auke påkjørt og slept 4,4 kilometer under en personbil. Fredag ble kvinnen som kjørte bilen dømt til 30 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år.

Foto: Tonje Eide / NRK

Det vil si at hun slipper å sone i fengsel. Dommen er gitt med en prøvetid på to år.

I tillegg mistet den hun retten til å kjøre bil i 1,5 år, men ble frikjent for oppreisningskravet på 100 000 kroner.

Fornøyd med dommen

Jan Kildahl som forsvarer den polske kvinnen, sier at han klient er godt fornøyd med dommen.

– Hun er først og fremst svært lettet over at denne saken nå er over. Vi håper at det nå er satt et punktum for saken, både av hensyn til henne og ikke minst for fornærmede. Vi synes det er en god dom som er skrevet, den er grundig og gjennomgår både de rettslige sidene av saken og bevisene på en god måte, sier Kildahl.

Kvinnen vedtok dommen på stedet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Aktor, bistandsadvokat og forsvarer.

Fra venstre: Bistandsadvokat Håvard Bjørnstad, aktor Monica Hanø og forsvarer Jan Kildahl.

Foto: Tonje Eide / NRK

– Nå fikk vi en domfellelse som ikke var helt i tråd med hennes skylderkjennelser, men svært nær. I løpet av forhandlingene har hun gått langt i å åpne for at hun nok kan ha kjørt for nære denne bilen foran, og har egentlig blitt domfelt på grunn av det. Hun har brutt trafikkreglene, og kjørt for nære, men ikke på en slik måte at hun kan klandres for denne ulykken. Av den grunn valgte hun å erkjenne på stedet, sier Kildahl.

Uenig i bevisvurderingen

Selv om dommen ble mildere enn aktor Monica Hanø la ned påstand om, er hun fornøyd med at retten mente at tiltalte hadde opptrådt uaktsomt.

– Jeg registerer at Drammen tingrett er uenig med påtalemyndighetens vurdering av bevisene i forhold til skadefølgen, men vi er fornøyd med at retten er enig i at tiltalte har opptrådt uaktsomt, sier Hanø.

Hun kan ikke uttale seg om dommen vil bli anket.

– Det må bli opp til høyere påtalemyndighet å vurdere, sier Hanø.

Ba om 60 dager

Under sin prosedyre på rettens siste dag la aktor ned påstand om 60 dagers fengsel for den tiltalte kvinnen, hvorav 30 dager gjøres betinget.

Hanø begrunnet påstanden med almennpreventive hensyn.

I tillegg la familien Aukes bistandsadvokat Håvard Bjørnstad ned påstand om oppreisning på 100 000 kroner for tort og smerte.

Den tiltalte kvinnens forsvarer, Jan Kildahl, ba om full frifinnelse for sin klient.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Jente påkjørt i Slemmestad

Susanne Auke ble påkjørt i Slemmestadveien i Røyken, og slept flere kilometer under en personbil til Asker.

Foto: Oeystein Hovlandsdal / NRK

Ble slept i flere kilometer

Torsdag 18. juni 2009 ble Susanne Auke påkjørt av en lastebil på Slemmestadveien da hun var ute og syklet.

Deretter ble hun påkjørt av en personbil, og ble slept i 4,4 kilometer frem til Vollen i Asker.

Trodde det var hull i veien

Sjåføren skjønte ikke at hun hadde kjørt på et menneske og merket ikke at Auke ble sittende fast under bilen.

– Jeg trodde kanskje det var et større hull i veibanen, derfor fortsatte jeg å kjøre normalt, forklarte den tiltalte under sin vitneforklaring i retten.

Susanne Aike fikk livstruende skader, og lå i koma i fire uker etter ulykken. Hun sliter fortsatt med senvirkninger.