NRK Meny
Normal

– Kan føre til at flere etterforskningssaker løses

For å frigi ressurser i politiet, skal fengslene overta fangetransporten. Søndre og Nordre Buskerud er valgt ut i prøveprosjektet som starter allerede i sommer.

Politimester Johan Brekke

Politimester i Søndre Buskerud politidistrikt, Johan Brekke, har stor tro på prosjektet.

Foto: Nora Brønseth / NRK

Fengslene skal snart overta fangetransporten, som nå skjer i regi av politiet. Slik skal ressurser i politiet frigis – ressurser som kan brukes til andre ting enn å frakte innsatte.

Nasjonalt prosjekt

Dette er et nasjonalt prosjekt, men det skal først testes ut i kriminalomsorgen region sør, som dekker Vestfold, Telemark, Nordre og Søndre Buskerud politidistrikt.

– Vi har erfaring fra tidligere prøveprosjekter i region Sør, så det var helt naturlig at vi starter opp der, sier Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgen.

40 nye stillinger

En tilleggsbevilgning på 25 millioner kroner fra Justis- og beredskapsdepartementet skal finansiere til sammen 40 nye stillinger i kriminalomsorgen.

– Å frakte fanger er oppgaver som tar masse tid, og hvis noen andre kan ta seg av disse oppgavene, kan vi bruke ressursene til bedre beredskap og mer etterforskning, sier Johan Brekke, politimester i Søndre Buskerud politidistrikt.

– Så dette kan føre til at flere etterforskningssaker løses, kortere behandlingstid og mer politi i gatene?

– Ja, alt dette er viktige oppgaver for politiet, så da vil vi få mer kapasitet på disse områdene, sier Johan Brekke, politimester i Søndre Buskerud politidistrikt.

God løsning

Både kriminalomsorgen og politiet mener dette er en god løsning.

– Kriminalomsorgen forvalter fengslene hvor de innsatte skal kjøres og transporteres. Nå kan politiet bruke ressursene på andre ting enn å frakte fanger til og fra for eksempel lege og tannlege.

– Blir sikkerheten ivaretatt?

– Ja. I høyrisikotilfeller vil politiet fortsatt bistå, sier Vollan.