Fengselsstraff for NAV-bedrageri

En Hønefoss-mann er dømt til fengsel i 45 dager, etter at han fikk utbetalt 110.000 kroner for mye fra NAV.

NAV-logo

LURTE NAV: Mannen forklarte i retten at han hadde og fortsatt har gjeldsproblemer. (illustrasjonsfoto).

Foto: Brennpunkt

Mannen fikk seg en hundre prosent stilling, men det unnlot han å opplyse om til NAV. Han fikk derfor utbetalt 110.000 kroner i arbeidsavklaringspenger, noe han ikke hadde krav på.

Bedrageriet skjedde i 2011. Da skal mannen skal ha unnlatt å fylle ut meldekortene riktig, skriver Ringerikes Blad. Allerede samme høst ble bedrageriet oppdaget, men det gikk to år før han fikk varsel om tilbakebetaling. Saken ble anmeldt til politiet først den 18. mars i 2014.

Den lange ventetiden har vært en ekstra belastning, mener retten, og de har derfor gjort deler av straffen betinget. Dommen er på 45 dagers fengsel, hvorav 25 dager er gjort betinget.