Får dekket advokatutgiftene

Striden om minnestedet etter 22. juli på Sørbråten i Hole er avsluttet i rettsapparatet. Staten ønsket ikke rettssak, og regjeringsadvokaten har opphevet hele saken. Nå får naboene på Utstranda dekket sine advokatutgifter på 600.000 kroner.