Færre arbeidsledige

I juni ble det 41 færre helt arbeidsledige i Buskerud, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. For hele landet ble det i samme måned 600 færre helt arbeidsledige. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1100 personer. Andelen helt ledige i Norge er nå på 2,6 prosent av arbeidsstyrken.