NRK Meny

Englevakter mot mobbing

På Røyken ungdomsskole har de tatt spesielle metoder i bruk for å sikre et godt skolemiljø og hindre mobbing. Her er det englevakter som patruljerer i friminuttene, skriver Drammens Tidende.Englene har et spesielt ansvar for å passe på de nye 8.-klassingene og gjøre overgangen fra barne- til ungdomsskole tryggest mulig.