NRK Meny

Endringer i busstilbudet

Ordførerne i Røyken og Hurum reagerer på at Brakar har endret kollektivtilbudet. Nesten alle på Hurumhalvøya har fått et dårligere tilbud, hevder ordførerne. Blant annet bruker pendlere 30 minutter mer til Oslo, mens elever i grunnskolen må vente 45 minutter etter endt skole. Brakar sier de nå jobber med å gjøre endringer i busstilbudet.