Dømt til 6 måneders fengsel

Ekteparet som har tilstått grov korrupsjon i Drammen er dømt til seks måneders fengsel hver. Begge får 90 dager av straffen betinget, ifølge dommen som falt i Drammen tingrett i dag.