Hopp til innhold

Dømt til 15 års forvaring for nettovergrep mot 52 barn

Utga seg for å være en mindreårig jente. Så skal han ha lurt barna til å utføre seksuelle handlinger for seg. Den yngste var seks år gammel da overgrepet fant sted.

Foto av dataskjerm som viser Omegle-chat som politiet bruker som bevis i sak mot overgrepssiktet mann fra Drammens-området.

NRK har fått tillatelse av politiet til å fotografere en av Omegle-chattene som ble brukt som bevis i saken mot den siktede mannen.

Foto: Anders Haualand / NRK

I dommen fra Buskerud tingrett står det at mannen, som er i 30-årene og fra drammensområdet, dømmes til 15 års forvaring med en minstetid på ti år.

Mannen dømmes også til å betale oppreisningserstatning til flere av barna. Summen varierer fra 120.000 opp til 300.000 kroner.

Samlet er selve oppreisningserstatningen ifølge dommen på over 7 millioner kroner.

Det var Dagbladet som omtalte dommen først.

Det var 35 navngitte ofre i saken der Buskerud tingrett avsa dom fredag 1. desember. I tillegg kommer flere unge jenter som politiet ikke har klart å identifisere, men som man fant videoopptak av hos tiltalte. Til sammen er det 52 fornærmede i saken.

Erkjente straffskyld i retten

Mannen svarte ja over 50 ganger da han i tingretten av dommeren ble spurt om han erkjente straffskyld.

Han erkjente straffskyld på alle tiltalepunktene om grove nettovergrep mot svært unge barn.

Foran dataskjermen i en leilighet i drammensområdet, skal han ha lurt barna til å utføre grove seksuelle handlinger. Ifølge tiltalen har mannen utgitt seg for å være en mindreårig jente.

Så skal han ha lurt barna til å utføre seksuelle handlinger for seg. Flere ganger skal han gjort opptak og lagret bildene på sin datamaskin.

Les også – Skyldig i overgrep mot 52 barn

Statsadvokat Andreas Christiansen.

Tidligere dømt for lignende forhold

I dommen står det blant annet:

«.....tiltalte har vist et planmessig forsett knyttet til handlingene i tiltalen. Tiltalte har utgitt seg for å være en annen person, og på den måten utnyttet små barn, som da befant seg i helt ukjente situasjoner. At han har tatt opp samtalene og brukt opptakene i senere kontakter, er særlig skjerpende.»

Retten skriver videre at det han fikk barna til å gjøre framstår både målrettet og kynisk.

«Det er vanskelig å se noe formildende rundt denne atferden», heter det i dommen.

Barna hører hjemme i både Norge, Sverige og Finland.

Bistandsadvokat Vibeke Gjone Bille

Bistandsadvokat Vibeke Gjone Bille.

Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Alle overgrepene skal ha funnet sted i løpet av noen måneder i fjor. Politiet fattet mistanke mot mannen, etter å ha fått tips om deling av seksualiserte bilder av barn på Snapchat.

Etter å ha lokalisert IP-adressen som bildene ble delt fra, slo politiet til. Mannen er også tidligere dømt for et lignende forhold.

– Utnyttet barnas nysgjerrighet

Vibeke Gjone Bille er koordinerende bistandsadvokat for de fornærmede. Under rettssaken sa hun til NRK at ofrenes unge alder gjør saken spesiell.

– Han har utnyttet barns naturlige utforsking av egen kropp og fått dem til å utføre krenkelser over nettet. Barnas sårbare og unge alder gjør dette spesielt alvorlig, sier Bille.

Forsvarsadvokat Anders Green.

Anders Green er forsvarsadvokat for mannen i 30-årene.

Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Mannens forsvarer er advokat Anders Green. Under rettssaken i Drammen sa Green at hans klient samarbeider med politiet, og at han er lei seg og skamfull over det han har påført de fornærmede.

– Han er forberedt på å ta den straffen som retten mener er riktig og rettferdig. Han er klar til å stå til ansvar for de handlingene han har gjort, sa Green til NRK.

Les også Mann siktet for nettovergrep mot 50 barn under 14 år

Foto av dataskjerm som viser Omegle-chat som politiet bruker som bevis i sak mot overgrepssiktet mann fra Drammens-området.

Fare for gjentakelse

Retten valgte å idømme en forvaringsstraff i stedet for en tidsbegrenset fengselsstraff på grunn av faren for gjentakelse av de straffbare handlingen.

I sin rapport om tiltalte konkluderer de sakkyndige med at han vurderes «å falle innenfor gruppen personer som er assosiert høy fremtidig risiko for ny seksuell kriminalitet».

«Retten har etter en samlet vurdering av bevisbildet kommet til at det på domstidspunktet foreligger reell og kvalifisert gjentakelsesfare. Retten har i denne vurderingen lagt stor vekt på at tiltalte over tid har begått en rekke alvorlig overgrep mot barn», heter det i dommen.