Brannfolk på landet får mindre kursing

Brannfolk på landet får mindre videreutdanning og kursing enn mannskaper i byene. Sammenlignet med bykommuner er tilbudet til de ansatte langt dårligere.

Brannøvelse i Hallingdal i juni i år

Brannøvelse i Hallingdal i juni i år.

Foto: Helge Torsgard / Brannvesenet

Selv om Hallingdalskommunene er bedre stilt med både kurs og kompetansehevende tiltak for de deltidsansatte brannkonstablene i dalen, er ingen av brannsjefene NRK har snakket med helt fornøyde.

Brannsjef Gunnar Lagmanndokk i Nes kommune i Hallingdal har nettopp hatt en skogbrann som startet etter et lynnedslag torsdag som tok flere dager å slokke.

Brannsjef Lagmanndokk i Nes

Lagmannsdokk ved brannen i Nes som ble slokket i løpet av mandag.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Det er sjelden skogbrann, og derfor øver vi av og til på det. Men vi burde absolutt hatt mer trening, sier Lagmanndokk.

Kun deltidsansatte

Lagmannsdokk understreker at han kunne tenkt seg mer ressurser til utdanning, og oppdatering av brannvernstyrken i Nes kommune.

Lynnedslag

Lynnedslag har de siste dagene ført til mange skogbranner. Her har lynet slått ned i skogen i Nes.

Foto: Hallingdal brann- og redningstjeneste

– Folk er deltidsansatte og derfor har vi ikke folk på vakt. Mange av dem er på ferie. De som er til stede kommer, men det er klart at midt i fellesferien kan det være vanskelig.

I løpet av de siste dagene har det vært flere skogbranner i området.

Les også:

– Det kom få den første utrykningen, også kom det flere etter hvert. Det er et problem at folk er bortreist på denne tida, sier Lagmanndokk.

Men han understreker at de samarbeider godt med brannvesenet i nabobygda.

Ønsker mer utdannelse

Det er et minimumskrav til utdanning som Hallingdal brann- og redningstjeneste har på de fleste brannkonstablene, men ikke alle.

– Vi øver regelmessig på å slokke skogbranner, med både eksterne og interne kurs, så på det området har vi relativt god utdanning. Men nok utdanning får vi nok aldri, sier brannsjef Dag Botnen i Hallingdal brann -og redningstjeneste.

Brannsjef i Hallingdal Dag Botnen

Dag Botnen sier de ikke alltid har nok folk til å slokke branner.

Foto: Gunnar Grimstveit

En av utfordringene i forbindelse med at de bare har deltidsansatte, er at de har mindre tid til å øve.

– Selv om vi er deltidsansatte får vi de samme utfordringene som de som er heltidsansatte, og vi må kunne det meste. Det er også en utfordring å disponere nok folk, fordi de har en annen hovedarbeidsgiver.

– Men vi har klart å utdanne folkene våre relativt bra med de ressursene vi har, sier Dag Botnen.

– Likevel får man aldri nok kompetanse, sier Botnen.

Lynnedslag

Selv om det er vått kan lynnedslag føre til brann dagen etter dersom det tørker opp.

Foto: Hallingdal brann- og redningstjeneste