Dagmamma anker dommen på fire år

En dagmamma er i Borgarting lagmannsrett dømt til fire års fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge mot en baby i Hole i Buskerud i 2006. – Det er avsagt uriktig dom, og vi vil anke, sier kvinnens forsvarere.

Martine

Martine ble bare 13 måneder gammel. Påtalemyndigheten mener hun døde av slag mot hodet, og hennes dagmamma er nå dømt.

Foto: Privat

Kvinnen ble frikjent da saken gikk i Ringerike tingrett i fjor. Nå har ankesaken vært oppe i Borgarting lagmannsrett, og den 49 år gamle dagmammaen er dømt til fire års fengsel.

Tiltalte ble også dømt til å betale oppreisningserstatning til den ene etterlatte.

Kvinnens forsvarere, Thomas Randby og Sidsel Katralen er overrasket over flertallets bevisvurdering, og mener dommen er uriktig.

Tiltaltes forsvarer, advokat Thomas Randby forbereder seg til rettssaken starter.

En av kvinnens forsvarere, Thomas Randby.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Vår klient er svært lei seg og fastholder at hun ikke gjorde noe galt mot Martine. Lagmannsrettens dom vil bli anket til Høyesterett, med begjæring om opphevelse på grunn av saksbehandlingsfeil, sier Randby til NRK.

– Ingen lettelse

Moren til Martine forteller NRK at hun syns dommen er for mild.

– Jeg føler egentlig ingen lettelse. Ingen ting kan gi oss Martine tilbake. Det føles like vondt i dag. Vi føler dommen er en bekreftelse på det vi mener skjedde med Martine, sier Martines mor.

Familiens bistandsadvokat, Marius Staurset, sier at det har vært en lang og tøff prosess. Ifølge han har hovedfokuset til Martines foreldrene vært å finne ut hva som skjedde med barnet deres.

Advokat Marius Staurset

Bistandsadvokat Marius Staurset.

Foto: Grimstadadvokatene

– De tenker at straffeutmålingen ikke er det sentrale i denne saken, men ansvarsfordelingen. Hvor lang straffen blir har vært underordnet, sier Staurset.

13 måneder gamle Martine ble dårlig den 4. september 2006 da hun var hos sin dagmamma.

Påtalemyndigheten mener jenta ble slått flere ganger i hodet, eller ble tilført støt i hodet mot noe hardt, slik at hun fikk brudd i kraniet og blødninger i hodet. Fire dager senere døde hun.

Først henlagt

Påtalemyndighetens påstand var i utgangspunktet 7,5 år, men straffen har blitt betydelig redusert som følge av tiden som har gått. Det er nå 13 år siden hendelsen.

Aktor, statsadvokat Marit Formo i rettssalen i Drammen tinghus der ankesaken går.

Statsadvokat Marit Formo.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Statsadvokat, Marit Formo, sier at det er vanskelig å vurdere tidsbruken i en så vanskelig sak, men at de nå er godt fornøyd med dommen.

– Vi mener lagmannsretten har vurdert bevisene på en grundig og riktig måte, helt i tråd med påtalemyndighetens syn, sier Formo.

Saken ble etterforsket av politiet som tok ut siktelse mot kvinnen og pågrep henne i januar 2007. I 2008 ble saken så henlagt. Martines foreldre klagde på henleggelsen, og saken ble gjenåpnet, men henlagt på nytt.

Cold Case-gruppa i Kripos satte så i gang en ny etterforskning i 2016, og det ble tatt ut ny tiltale. Saken gikk i Ringerike tingrett, og kvinnen ble frifunnet.

Nå har ankesaken vært oppe i Borgarting lagmannsrett, og kvinnen er dømt.