Hopp til innhold

Broen3 kan bli virkelighet

Broen 3, altså en bro mellom Hurum og Drøbak, er nå ett steg nærmere realitet.

Broen 3, en animasjonsfilm om hvordan en bro mellom Hurum og Drøbak kan se ut.

Det er nå bestemt at Broen 3 blir vurdert som en av fire mulige løsninger for forbindelse mellom Hurum og Drøbak.

Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket har sammen besluttet å gå videre med fire konsepter for kryssing av Oslofjorden. Dette er ny fast forbindelse over Hurumlandet, forbedret ferjetilbud, og bru eller tunnel mellom Moss og Horten. I tillegg utredes en løsning med bru for riksvei 23 over Oslofjorden.

– De fire konseptene er valgt ut fra hvordan de oppfyller målet med å tilby et godt transporttilbud over fjorden, sier Anders Jordbakke, prosjektleder for KVU kryssing av Oslofjorden i Statens vegvesen.

Les også: Dette er broen 3

Kjemper for Broen 3

– Jeg er veldig glad for at Statens vegvesen nå har valgt å ta med Broen 3, en broløsning over Hurumlandet som et av fire konkurrerende alternativ for kryssing av Oslofjorden, sier ordfører Monica Vee Bratlie (H) i Hurum.

Hurum kommune har vært tydelig på at de ønsker seg Broen 3, og mener dette er den beste løsningen.

– Vi har stor tro på at dette prosjektet og har laget en egen animasjonsfilm som på en fin måte viser hvordan dette kan gjøres, sier Bratlie.

Monica Vee Bratlie, ordfører Hurum kommune.

Monica Vee Bratlie, ordfører i Hurum, er godt fornøyd med at Broen 3 nå er med i vurderingen.

Foto: Mari Reisjå

Hurum kommune og ordføreren mener Broen 3 vil gi Norge en best mulig framtidsrettet forbindelse mellom øst og vest og gi mulighet for både vei og
jernbane kryssing av Oslofjorden. En løsning som også vil avlaste veinettet inn og ut av Oslo.

– Jeg er glad for at vi har nådd frem med våre argumenter om hvorfor en bro er viktig, ordfører Monicas Vee Bratlie.