Brann utløst av bålbrenning

Brannmannskapene på Rødberg har kontroll på kratt- og gressbrannen utenfor sentrum. Brannen ble utløst etter bålbrenning på stedet.