NRK Meny

Borgarlege vigsler i kommunal regi

Brudepar som vil gifte seg borgarleg, må frå nyttår gjere det i kommunal regi, ikkje i tinghuset. Frå nyttår overtar kommunane ansvaret for borgarlege vigsler frå tingrettene. Barne- og likestillingsdepartementet har sendt eit brev til alle kommunar og tingretter med informasjon om lovendringa og kva det inneber.