NRK Meny

Blir med i Students at risk

Høgskolen i Buskerud og Vestfold har sagt ja i å delta i pilotprosjektet Students at risk. Prosjektet skal gi studenter som ses på som en politisk trussel av myndighetene i hjemlandet og som derfor er er fratatt studieretten, muligheten til fullføre utdannelsen ved norske høgskoler og universiteter. Rundt 15 læresteder for høyere utdanning i landet har sagt ja til å være med i prosjektet, og mellom 30 og 40 studenter vil fortsette sin utdanning høsten 2015.