Bilbrann E134

Det er meldt om brann i en lastebil på E134 ved utgangen av Strømsåstunnelen. Bilen står på Eiker-siden av tunnelen. Tunnelen er stengt i retning Drammen.