Betaler ikke overtid

Halvparten av de kontrollerte virksomhetene i utelivsbransjen har mangelfulle arbeidsavtaler, og tre av ti bryter reglene om overtidsbetaling.

Illustrasjonsfoto

Det er spesielt unge ansatte som rammes av uryddige forhold i overnattings- og serveringabransjen.

Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

I sommer har Arbeidstilsynet gjennomført tilsyn i over 550 overnattings- og serveringssteder i Norge, og åtte av ti virksomheter har fått en eller flere reaksjoner etter kontrollene.

Blant annet ser det ut til at utelivsbransjen er dårlige til å betale overtid, og at det ofte er så som så med arbeidskontraktene.

– I Buskerud, for eksempel, viser det seg at ni av ti virksomheter ikke betaler lovpålagt overtid, eller at det mangler planer og oversikter over når folk skal jobbe. I dette fylket har tilsynet sjekket 40-50 bedrifter i sommer, sier tilsynsleder Tove Svensli.

Les også:

Høy sommeraktivitet

Tove Svensli

Tilsynsleder Tove Svensli mener kontrollene viser at mange virksomheter ikke følger regelverket.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Sommeren er høysesong i overnattings- og serveringsbransjen, og det betyr lange åpningstider og stor arbeidsbelastning for mange ansatte.

– Vi prioriterer å være ute når det er høy aktivitet i bransjen. Dette er en næring med mange deltidsansatte, utenlandsk arbeidskraft, utstrakt bruk av skift/turnus og høy jobbintensitet. Deler av restaurantnæringen preges også av useriøse virksomheter og sosial dumping, sier Svensli.

Arbeidskontrakter

Tilsynene viser at nesten alle ansatte har en arbeidskontrakt, men disse er ofte mangelfulle. Halvparten av de kontrollerte arbeidsavtalene var ulovlige.

– Arbeidskontrakten er det viktigste juridiske dokumentet man har i et arbeidsforhold. Den skal blant annet alltid si noe om når og hvor man skal jobbe, hva man skal ha i lønn og når man skal få lønn, sier tilsynsleder Tove Svensli.

Satsing

Restaurantansatte

Arbeidstilsynet fastslår at overnattings- og serveringsbransjen preges av skift/turnus og høy jobbintensitet.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Sommerens tilsyn en del av Arbeidstilsynets toårige satsing i overnattings- og serveringsbransjen.

Næringen er valgt ut på grunn av at deler av bransjen har alvorlige og sammensatte arbeidsmiljøutfordringer. Tilsammen har Arbeidstilsynet planlagt 2000 tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen i 2015.

– Målet med satsingen er å bedre arbeidsforholdene for de ansatte, og at arbeidsgivere i bransjen gjennom kontroll og veiledning både skal få økt kunnskap om reglene for norsk arbeidsliv.

Unge ansatte

– Overnattings- og serveringsvirksomheter har også en høy andel unge arbeidstakere, og for denne gruppen er det spesielt viktig at de får kunnskap om sine rettigheter og plikter, og at arbeidsgiver er bevisst sitt ansvar og bidrar til at de får en god start i arbeidslivet, sier Sandli.