Hopp til innhold

Ber om utsettelse av rettssaken etter politivolden på Kongsberg

Først ble det satt av to dager til rettssaken, så ble det utvidet til tre. Fortsatt ikke nok, mener bistandsadvokat.

Her blir Kevin Simensen (26) slått med knyttet neve av politiet.

Her blir Kevin Simensen (26) slått med knyttet neve av den tiltalte politimannen.

Foto: Overvåkningsvideo

– Det hadde vært det beste for alle parter om saken ble utsatt, sier Morten Kjensli fra advokatfirmaet Rogstad.

Kjensli og Sidra Sahar Bhatti er forsvarere for de to mennene som ble slått, og Kjensli ber nå Buskerud tingrett om å vurdere å utsette rettssaken mot politibetjenten.

Advokat Morten Kjensli

Advokat Morten Kjensli mener det er satt av for liten tid i Buskerud tingrett.

Foto: Privat

Det var i midten av mai kunne NRK fortelle at rettssaken mot politimannen som er tiltalt for vold på Kongsberg var berammet til 28. og 30. juni i Buskerud tingrett.

Bistandsadvokatene har i ettertid reagert på at det var satt av for kort tid til behandlingen i tingretten. Derfor har det nylig også blitt satt av tre timer på den 29. juni.

Les også Advokat-leder reagerer på håndteringen av politivoldsaken på Kongsberg

 Forsvarer Marius Dietrichson

Vil ha utsettelse til etter sommeren

Men dette er fortsatt ikke nok, mener Kjensli. Han søker nå om utsettelse av hele behandlingen, til etter sommerens rettsferie.

– Vi har allerede hatt en planmøte hvor dette ble luftet, derfor mener jeg det bør være sjanse for at hele saken kan utsettes til etter sommeren, sier Kjensli.

Kjensli mener det trengs minst fire dager i retten. Han peker blant annet på at overvåkningsvideoen ikke har lyd og at det derfor er interessert å høre hva de sivile vitnene kan fortelle.

– Det er etter mitt skjønn nødvendig med et større antall dager for gjennomføringen av hovedforhandlingen, sier Kjensli og legger til:

– Denne saken har veldig mange sider og har fått stor oppmerksomhet i media. Det medfører at det er viktig å få en god og grundig rettsbehandling av saken.

Av hensyn til tiltalte mener han at saken bør berammes så raskt som mulig etter sommeren.

– Det vil være dumt å sette i gang rettssaken, og så i ettertid finne ut at det blir knapt med tid. Det er bedre å avklare dette på forhånd, sier Kjensli.

Les også Undersøkelser: Flere har fått et mer negativt inntrykk av politiet

Hilde Pedersen.

Vanskelig å få utsettelse

Liv Synnøve Taraldsrud, leder i Buskerud tingrett, sier på generelt grunnlag at det kreves spesielle hensyn for å utsette en straffesak.

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

Buskerud tingrett ledes av sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

– Det skal ikke være lett å få utsatt en berammet straffesak, sier hun.

Taraldsrud understreker at domstolen har som krav på seg at det i snitt ikke skal gå mer enn 90 dager fra en straffesak kommer inn til tingretten til beramming, til det er avsagt dom. Det er et pålegg fra Stortinget.

– Det er et overordnet hensyn at sakene skal bli hurtig behandlet i rettssystemet, forklarer Taraldsrud.

Elden ønsker ikke utsettelse

John Christian Elden

John Christian Elden er forsvarer for den tiltalte politimannen.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Politibetjenten nekter straffskyld og mener han brukte makt innenfor rammen tjenesten gir anledning til.

Politimannens forsvarer, John Christian Elden, skriver i en SMS til NRK at de ikke ønsker en utsettelse av saken.

– Klienten er midlertidig tatt ut av tjeneste og saken er en belastning. Han ønsker selvsagt en snarlig avgjørelse slik vi allerede har berammet saken, skriver Elden.

Les også Voldstiltalt politimann hengt ut på nettet