Beklager formuleringer

Helse- og sosialdirektør Eva Milde Grunwald i Drammen kommune beklager at det er sendt ut brev til eldre med formuleringer Pasientombudet hevder er lovstridige.

Pressekonferanse

Informasjonssjef Dag Knutsen-Øy og Helse- og sosialdirektør Eva Milde Grünwald i Drammen kommune.

Foto: Eivind Bulie / NRK

Det kom fram på en pressekonferanse torsdag formiddag. En rekke spørsmål ble stilt helse- og sosialdirektøren, som kategorisk mente at de eldre ble håndtert riktig og åpenheten for de ansatte i kommunen var god. På spørsmål om ventelister på sykehjemsplasser svarte direktøren dette:

– Behovet varierer fra uke til uke.

Pasient- og brukerombudet mener kommunes håndtering av søknader om sykehjemsplass er lovstridig.

Direktøren beklager uheldige formuleringer i svar til søkere, men er ikke enig i at praksisen er lovstridig. På spørsmål om hun går god for innholdet i brevene svarer Grunwald at hun beklager at formuleringene er sendt ut, men at hun ikke oppfatter dem som "systematiske lovbrudd" slik pasientombudet mener.

Eldreomsorgen i Drammen er under kraftig kritikk, og alle skylder på alle, i saken om ventelister og køer for langtidsplass på sykehjem i byen.
Pasientombudet kritiserer også kommunen, og hevder at ansatte er blitt instruert i å begå systematiske lovbrudd. I over ett år har det vært praksis å gi eldre mennesker foreløpige og uklare svar, skriver Drammens Tidende i dag.

Saken oppdateres fortløpende.