Barnevernet bryter fristene

Barns tragiske skjebner veies opp mot hverandre – barnevernet har verken tid eller folk nok til å hjelpe alle som trenger det.

Barnevern illustrasjon

Antall saker barnevernet må behandle er tredoblet. Men de får ikke mange nok ansatte til å hjelpe barna innen den lovpålagte fristen.

Foto: NRK

– Vi prioriterer de mest alvorlige sakene først. De som handler om vold og overgrep mot barn. Men dessverre ser vi at også der går vi ut over tidsfristen, sier barnevernsleder Mona Dalen i Ringerike. Hun forteller om et ømtålig dilemma som hennes ansatte sliter med.

Mona Dalen

Barnevernsleder Mona Dalen i Ringerike ønsket seg flere saksbehandlere, og får ingen.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Mange ganger klarer de ikke å undersøke sakene innen tre måneder, slik de er pålagt. I fjor overskred de fristen i over 14 prosent av sakene.

– Et dilemma

Barnevernet i Ringerike er blant dem som håpet på flere ansatte i år, men som nå må veie barns skjebner opp mot hverandre, for å finne ut hvem som skal få hjelp raskt. Barnevernslederen sier det er et dilemma:

– Det gir ingen god følelse for dem som jobber med barna å tenke at de alltid må avslutte en sak før de kan gå videre til neste, sier Dalen.

Tone Skålien

Bunkene med forsinkede saker vokser på mottakskonsulent Tone Skåliens bord.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Mottakskonsulent, Tone Skålien, ser at bunkene med henvendelser og alvorlige saker vokser.
– Saker som handler om seksuelle overgrep er de som gjør størst inntrykk. Men alle saker er ulike, så de treffer deg på forskjellige måter, sier hun. Mange av henvendelsene til barnevernet i Ringerike blir tatt imot av henne.

NRK har fortalt at antall bekymringsmeldinger til barnevernet er tredoblet på tjue år.

Det overrasker ikke Skålien. Pågangen er stor, og mens noen saker raskt sjekkes ut, kan andre saker bli liggende ukevis. Enkelte opp til et halvt år.
– Da går jeg hjem med høye skuldre. Og tenker tunge tanker, sier hun.

– Får ikke hjelpen de trenger

Verst i Buskerud er det i Numedalskommunene. Der overskred nesten 40 % av

sakene til barnevernet den lovpålagte tremånedersfristen for behandling.

I Midtbuskerud, altså kommunene Sigdal, Krødsherad og Modum gikk en av fire saker ut over behandlingsfristen.

Regjeringen har sagt at de vil styrke det kommunale barnevernet med 85 millioner kroner i år. Barnevernet i Ringerike søkte om 1.3 millioner kroner av disse pengene og håpet på to stillinger. Det ble avslått.

– Det kan føre til at barna ikke får den hjelpen de trenger, når de trenger den. Det kan også føre til at bekymringsmeldinger som burde blitt sjekket ut som ingen sak blir liggende, og at foreldre føler saken ikke blir avsluttet, sier barnevernsleder Mona Dalen i Ringerike.