Hopp til innhold

Advarer mot domstoler med få unge meddommere

Alisha Javid (21) er en av Norges yngste meddommere. Flertallet av meddommerne i landets største kommuner er over 50 år, viser en undersøkelse NRK har gjennomført.

Alisha Javid er meddommer

Alisha Javid er 21 år, student og blant Norges yngste meddommere.

Foto: Bror Remen / NRK

– Det er absolutt saker yngre kan kjenne seg igjen i og komme med andre syn på, enn folk fra den eldre garde, forteller Alisha Javid.

Hun er student og blant Norges yngste meddommere. For en periode på fire år, jobber hun i Buskerud tingrett i Drammen.

En meddommer er en person som er valgt av kommunen til å delta i behandling av blant annet straffesaker i både tingretten og lagmannsretten. Meddommere dømmer i rettssaker sammen med en eller flere fagdommere som er utdannede jurister.

For å bli valgt ut som meddommer må man være mellom 21 år og 70 år.

– Det er viktig å ha unge meddommere. Vi kan kanskje sette oss lettere inn i hvordan andre på samme alder og med lik bakgrunn har det, sier Alisha.

Vitneboks i Drammen tingrett

I en rettssal sitter meddommere ved siden av den juridiske dommeren. Sammen bestemmer de straffskyld.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

De over 50 dominerer

NRK har gjort en undersøkelse blant de drøyt 17.000 meddommerne i landets ti største kommuner. Disse kommune er blant annet Drammen, Oslo, Asker, Bergen og Trondheim.

Resultatet viser at det gjennomgående er en lav andel meddommere født på 1990-tallet. De over 50 år dominerer i norske rettssaler.

– Det er viktig at denne ordningen ikke blir et eldreråd. Alle typer folk skal være med, sier Marius Dietrichson.

Marius Oscar Dietrichson

Leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, mener meddommere skal reflektere befolkningen.

Foto: Advokatforeningen

Han er forsvarsadvokat og leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

Dietrichson mener at det bør bli større bevissthet rundt det å få flere unge meddommere inn i norske rettssaler, og mener ordningen er viktig for demokratiet.

– Man får inn helt unike synspunkter som kan komme til nytte i den enkelte sak. Meddommer-systemet er viktig fordi det gir straffeprosessen legitimitet og en demokratisk forankring.

Prosentandel meddommere født på 1990-tallet

Asker

3,9 prosent

Bærum

1,6 prosent

Bergen

5,9 prosent

Drammen

23,3 prosent

Fredrikstad

3,1 prosent

Kristiansand

5,9 prosent

Lillestrøm

12,8 prosent

Oslo

17,2 prosent

Stavanger

6,7 prosent

Tromdheim

4,5 prosent

Mange unge blir straffedømt

Ferske tall fra SSB viser at over 75.000 unge under 29 år fikk en straff av rettssystemet i 2020.

Den yngste aldersgruppen utgjør hele 26 prosent av dem som ble straffedømt i fjor.

Samtidig er meddommerne som bidrar i straffesakene stort sett middelaldrende og eldre.

– Ordningen fungerer ikke hvis den ikke avspeiler befolkningen. Man skal dømmes av sine likemenn, ikke av et eldreråd, sier Dietrichson.

Domstolloven sier at meddommere skal være likt fordelt etter kjønn og ellers ha en allsidig sammensetning.

– Man trenger kanskje klarere regler, siden det i prinsippet er opp til hver enkelt kommune hvordan de velger listen med meddommere, sier Dietrichson.

Drammen skiller seg ut

Alisha Javid visste lenge at hun ville bli meddommer. Hun hadde første oppdrag i retten i februar i år.

Saken handlet om uansvarlig bruk av elsparkesykkel.

Alisha Javid er meddommer

Alisha Javid mener man kan få unike synspunkter fra unge meddommere.

Foto: Bror Remen / NRK

– Jeg følte jeg kunne bidra. El-sparkesykler er noe som angår oss unge ganske mye. Dette er saker hvor vi kommer med andre perspektiver enn de som er eldre.

Javid er meddommer i Buskerud tingrett i Drammen. Kommunen er en av få som tok grep da det var for få unge i bunken.

I dag er 23 prosent av meddommerne i Drammen født på 90-tallet.

– Det er veldig bra at Drammen har blitt bevisste på å finne flere unge meddommere, sier Javid.