– Vær forberedt

Fylkesmannen i Buskerud ber folk være forberedt på ekstremværet «Urd». – Det er ikke ventet at Buskerud blir hardest rammet, men kraftige vindkast kan føre til blant annet trefall, skader på bygninger, vanskelige kjøreforhold og strømbrudd. Vi anmoder alle om å følge situasjonen og være forberedt om noe inntreffer, sier rådgiver Britt Falmår.