– Svært alvorlig

Melkebonde Johan Kopland i Åmot mener det er svært alvorlig at det er funnet antibiotikaresistente bakterier hos melkekyr i Buskerud. Det er første gang i Norge at det er funnet slike bakterier hos kuer. Kopland frykter at smitten kan spre seg fra dyr til folk. Det er ikke kjent hvilken gård i Buskerud som er rammet av bakterien MRSA.