– Skogeiere må bli med på spleiselaget

RINGERIKE (NRK): Brannflypilotene mener skogeierne bør være med å betale for beredskapsordningen de selv bidrar gratis til. Skogeierne sier nei, og mener det er et kommunalt ansvar.

Brannflypiolo

I det lille Cessna-flyet sitter Jan Arvid Dolve time på time og speider etter røyk.

Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

– Er ikke det røyk?

Jan Arvid Dolve, pilot og leder for flytjenesten i Ringerike flyklubb krenger det lille Cessna 150-flyet inn i en brå sving og flyr mot røyken.

Så langt i år er det registrert over 500 skogbranner i Norge. To, og av og til også tre ganger om dagen er frivillige piloter fra Ringerike flyklubb på vingene over Buskerud for å se om den knusktørre skogbunnen er i brann.

Brannflypilot 2

Jan Arvid Dolve har vært brannflypilot i 15 år og har sin travleste sommer i lufta i år.

Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Det var ikke brann denne gangen. Denne gangen var det bare en speiling i en elv kombinert med dis og stigende varme som lurte øynene til den erfarne flygeren.

Skogeiere betaler ikke

Etter 15 år som brannflypilot setter Dolve spørsmålstegn ved hvem som betaler flyklubben for å holde beredskapen oppe. Eller, rettere sagt, hvem som ikke betaler.

Slik brannflyberedskapen driftes i dag, er det bare kommunene som betaler for timene brannflyene er på vingene. Skogeierne som pilotene passer på, betaler ikke for ordningen.

– Skogeierne burde utvist større interesse for den jobben vi gjør gratis, sier Dolve.

Brent skog

Nedbrent felt av skog har blitt et vanlig syn for pilotene i sommer.

Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

I Buskerud koster brannflyberedskapen omtrent 400 000 kroner i året, eller hver kommune vel 20 000 kroner. I Ringerike flyklubb mener de skogeierne har mye å tjene på å bidra økonomisk til beredskapsordningen som langt på vei driftes på dugnad.

– Jeg gjør det fordi jeg får mer flytid og fordi jeg kan bruke flysertifikatet til noe samfunnsnyttig, sier Dolve.

– Det er kommunens ansvar

Administrerende direktør i Skogbrand, skogeiernes eget forsikringsselskapet, Per Asbjørn Flugstad mener skogeierne bidrar til brannvaktordningen.

– Vi er med indirekte, vi samarbeider tett med brannvesen og vi bidrar med utstyr, men ansvaret ligger hos kommunen. Vi bidrar, men ikke konkret til driftskostnader og det tror jeg vil skal være forsiktig med å gjøre også, sier Flugstad og peker på evalueringa som ble gjort etter storbrannen i Froland i 2008.

– Da ble det evaluert bra i et utvalg ledet av Sigbjørn Johnsen. Der kom det tydelig frem at det er kommunens ansvar, med støtte fra andre aktører.

Brannfly

I forrige uke oppdaget brannflypilotene skogbrann ved Huldertjern i Krokskogen.

Foto: Drammenregionens brannvesen

Brannflyplot Jan Arvid Dolve er klar på at dugnadsinnsatsen deres betyr noe helt annet for skogeierne enn brannvesenet kan klare.

– Om du kommer med en brannbil i et område og ser at det ryker, har du ikke annet enn røyken å forholde deg til. Vi kan fortelle om omfanget, hvor stort område som er i brann, vindretning og hva slags boligfelt eller hyttefelt som er i fare, sier Dolve.