NRK Meny
Normal

– Noen blir skuffa

Etter år med planlegging lover samferdselsministeren byggestart for Ringeriksbanen og ny E 16. Valget av traseer skjer neste år. Men uansett hvor veien og jernbanen bygges, vil noen bli skuffa sier Ketil Solvik-Olsen etter befaring i området.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk se Steinsletta i Hole fra lufta under befaringen onsdag.

Foto: Frode Johansen / Ringerikes Blad

– Jeg er her for å se og for å høre de lokale stemmene i denne debatten. Nå jobbes det veldig bra i vegvesenet og jernbaneverket slik at vi får gode faglige råd om hva vi må ta hensyn til og hva vi skal vurdere, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ministeren var onsdag på befaring på Ringerike sammen med ordførere, representanter fra jernbaneverket og vegvesenet.

Befaring på Ringerike

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var tirsdag på Ringerike der han så nærmere på aktuelle traseer for Ringeriksbanen og ny E 16.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Han står fast på at anleggsstart bør bli i 2018 og at valget av traseer skal skje neste år. I slutten av uka legges det fram en delrapport og så kommer det en ny rapport i januar med anbefalinger.

– Da håper jeg vi har det vi trenger for å kunne ta konkrete og raske beslutninger. Vi har jo diskutert jernbane hit i mer enn 20 år, ja i 150 år. Og denne strekningen av E 16 har jo vært beryktet. Og det beviser jo bare at vi har utredet lenge nok.

Les også: Solvik-Olsen ber om raskere vei og bane

– Komplisert valg

– Mange vil bli fornøyd, mens noen vil bli misfornøyd. Uansett hva vi velger så har alle traseene ulemper og vil ha konsekvenser for miljøet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skal neste år bestemme hvor Ringeriksbanen og ny E 16 skal gå gjennom Ringerike og Hole.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Akkurat hvor Ringeriksbanen skal gå, kan samferdselsministeren ikke si noe om nå, men han er helt klar på at vernede områder enten det er dyrka mark, kulturminner eller vernede våtmarksområder står i fare. For uansett valg av trasé, vil noe bli ødelagt. Spesielt verneverdige områder i Hole.

– Det er mange fordeler, men også mange ulemper ved alle traseene. Det er jo dette som gjør valgene så komplisert.

Et bedre vei- og jernbanenett har vært planlagt og ønsket for Ringeriksregionen i årevis. Flere ulike alternativer har vært lagt fram og stemt over lokalt.

– Dette blir en miks mellom miljø, landskap og kulturminner, men også kostnader, trafikksikkerhet og reisetid. Det må være det alternativet som gagner flest mulig med minst mulig negative konsekvenser.

Vil ta hensyn til miljøverdier

Hole har store viktige våtmarksområder som ikke må røres mener miljøorganisasjonene.

Hvordan skal dere ta hensyn til dette?

– Vi skal ta gode hensyn til miljøverdier. Men vi ser også at vi har funnet løsninger andre steder, blant annet i Hedmark der E 6 går gjennom et verneområde. Målet er å finne løsninger som gir bedre framkommelighet samtidig som vi ivaretar miljøverdiene.

Les også: Bekymret for våtmarksområder

– Glad for at det endelig skjer noe

Ordfører i Hole Per Berger var med på befaringen tirsdag. Han har ventet på en avklaring om vei- og jernbaneutbyggingen i mange år og er svært glad for at det endelig ser ut til å nærme seg byggestart.

– Ja, nå har jeg mer trua enn jeg har hatt noen gang. Og det viktigste er jo at det blir en avklaring og tatt et valg slik at det blir lettere for oss å planlegge i årene framover.

Ordfører Per Berger i Hole

Ordfører i Hole Per Berger er glad for at det snart blir bestemt hvor i Hole Ringeriksbanen og ny E 16 blir lagt.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Han sier byggingen av Ringeriksbanen og E 16 kommer til å gå utover viktige landbruksområder, men håper det blir valgt traseer som kommunene kan leve med.

Les også: Vil ha statlig styring av ny Ringeriksbane