NRK Meny
Normal

35 ulykker ved veianlegg i Buskerud

Siden 2010 og til begynnelsen av september har det vært ett dødsfall, og tre som ble hardt skadet under arbeid på forskjellige veianlegg i Buskerud.

Ulykke Kobbervikdalen

I 2011 omkom en person på E18 i Kobberbikdalen under rassikringsarbeid

Foto: Vegard M. Aas/PRESSE 3.0.no

Tallene fra vegvesenet viser at bygging og vedlikehold av veier ikke er uten risiko.

Til sammen 1367 mennesker er skadet eller drept under veiarbeid i Norge de siste knappe fem årene, fra januar 2010 til september i år.'

Sokna–Ørgenvika

Øyeblikksbilde fra rv7 Sokna-Ørgenvika

Den nye tunnelen på RV 7 mellom Sokna og Ørgenvika er Det største utbyggingsprosjektet i Buskerud de siste årene.

Foto: Statens Vegvesen

Her i fylket er det arbeidet med riksvei 7 fra Sokna til Ørgenvika, som har ført til de fleste ulykkene.

Ved dette anlegget er 17 personer skadet, to av dem så alvorlig at de skadde har fått varige mén. Tre personer har fått skader som har ført til sykemelding over 10 dager.

Dødsulykke

Den verste ulykken skjedde på E18 i Kobbervikdalen utenfor Drammen i november i 2011. Der omkom en person da han jobbet med trefelling og fjellsikring for selskapet Mesta i en skråning ved veien. Mannen fikk en stein over seg.

Arbeidsulykker under veiarbeid i Buskerud

 

Uten sykemelding

Inntil 10 dager

Over 10 dager 

Hardt skadet 

Død

Rv. 7 Sokna-Ørgenvika

8

4

3

2

 

Drift og vedlikehold i Drammen

8

1

1

0

1

Rv7 Ramsrud-Kjeldsbergsvingene

2

0

0

0

 

Øvre Sund bru

1

0

0

2

 

E18 Frydenhaug - Eik              

2

1

 0       

0