2,5 millionar kroner til Vikersund

Vikersund hoppsenter får 2,5 millionar kroner i revidert statsbudsjett, melder Bygdeposten.
Aldri før har eit idrettsanlegg fått driftsmidlar over statsbudsjettet.

Vikersundbakken
Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK