NRK Meny
Normal

180 millioner til riksvei 7

Regjeringen foreslår å sette av 180 millioner kroner til bygging av nye strekninger på riksvei 7 i Krødsherad og Ringerike.

Trafikkulykke Rv7
Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Prosjektet i Ringerike omfatter 17 kilometer vei mellom Sokna og Ørgenvika, og vil føre til at riksvei 7 blir forkortet med omlag 20 kilometer.

Det legges opp til anleggsstart høsten 2011, og strekningen ventes åpnet for trafikk i 2014.

Fjerner svingete vei

Til riksvei 7 Ramsrud - Kjeldsbergsvingene er det foreslått satt av 80 milioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av omlag seks kilometer ny vei i Ringerike kommune, og nyveien vil fjerne en svingete strekning med flere krappe kurver og smale bruer.

Mer til midtdelere

Regjeringen vil også bruke penger på flere mindre trafikksikringstiltak på riksvei 7. Blant annet legges det opp til å fortsette arbeidet med å bygge midtrekkverk i kurver på riksvei 7 i Nes og Flå kommuner. Det er også satt av penger til å fortsette arbeidet med forsterket midtmarkering mellom Flå og Kjerringvika.

Rassikring

I forslaget til statsbudsjett er det også satt av 10 millioner kroner til rassikringstiltak, slik at sikringstiltakene ved Stongenuten på riksvei 52 kan bli fullført.

Her kan du lese mer om statsbudsjettet for Buskerud