NRK Meny

1 milliard mer i skatt

Innbyggerne i Buskerud har betalt nesten 1 milliard mer i skatt for 2013 de gjorde året før. Til sammen har 210 000 skattytere her i fylket betalt 22 milliarder kroner i skatt, viser det endelige skatteoppgjøret for 2013, som ble klart i dag. Samtidig har nesten 170 000 skattytere i gjennomsnitt fått nærmere 14 000 kroner hver tilbake på skatten. De fleste har allerede fått tilbake det de har betalt for mye.