Hopp til innhold

På oppdrag i utlandet

Over 100 000 norske menn og kvinner har deltatt i ulike operasjoner i regi av FN eller NATO siden 1947.

ISAF

Norske CV90 stormpanservogner på patrulje i Afghanistan.

Foto: Lars Magne Hovtun, Forsvaret / SCANPIX

Siden 2. verdenskrig har Norge en rekke ganger bidratt til ulike oppdrag i utlandet.

Her er noen av operasjonene Norge har deltatt i:

Tysklandsbrigaden

Norske soldater heiser flagg i Tyskland.

Norske soldater i Tysklandsbrigaden heiser flagg.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Tysklandsbrigaden var den norske hærens bidrag til den allierte okkupasjonsstyrken i Tyskland etter den andre verdenskrig. I 1947 ble 5000 mann sammensatt fra hele landet sendt til tjeneste i Tyskland. Brigaden samarbeidet operativt med den britiske Rhinarmé og ble også delvis forsynt av denne. Totalt gjorde 50 000 unge norske menn sin plikttjeneste i Tyskland. Våren 1953 ble brigaden trukket hjem og ble omdannet til Brigaden i Nord-Norge som følge av NATOs fokusering på forsvaret av Nord-Norge mot Sovjet.

Ennå samles veteraner for å minnes tiden i Tysklandsbrigaden. I 2009 lagde NRK dette innslaget fra en veteranforening i Kristiansund:

Se klipp: Tysklandsbrigaden tynnes ut

Korea

Video Norske koreaveteraner

Norge hadde et mobilt feltsykehus i Korea fra 1951 til 1954. Nils Egelien var en av de som tjenestegjorde der. Foto: Scanpix

I 1950 fikk Norge forespørsel om å sende et feltsykehus for å bistå de stridende styrkene i Korea, og 16. mai 1951 forlot de første mannskapene i Norwegian Mobile Army Surgical Hospital ( NORMASH ) Norge med kurs for Uijongbu nord for Seoul. De norske mannskapene var underlagt USAs 8. armè. Fra 1951 til 1954 tjenestegjorde totalt 623 norske kvinner og menn ved sykehuset. 2 nordmenn ble drept i forbindelse med NORMASH-innsatsen, en sjåfør ble skutt i 1952 og en kvinnelig laborant døde etter en trafikkulykke i tjeneste i 1954.

Les mer om Koreakrigen: I krig i 60 år

Egypt

Video Norske FN-styrker i Egypt

Norske FN-soldater fraktes til Port Said i Egypt, 1956.

Etter den andre arabisk-israelske krigen i 1956 ble det etablert FN-styrker ( UNEF ) i Sinai og Gaza. Norge var ett av deltakerlandene, og norske tropper var blant de første som ankom, da de landet i den egyptiske havnebyen Port Said i november 1956. Norske styrker ble utplassert ved Suez-kanalen. Norge stilte med et geværkompani og et sanitetskompani med feltsykehus som inngikk i de felles dansk-norske bataljonene (DANOR). Nær 11 000 norske soldater deltok i UNEF i perioden 1956–67.

Libanon

Video Reportasje fra FN-styrkene i Libanon

Reportasje om de norske FN-styrkene i Libanon. Hentet fra Dagsrevyen 31. mars 1978.

Norge var med i det fredsbevarende arbeidet i Sør-Libanon fra UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) gikk inn i området i april 1978. Norge deltok med i alt 21 326 soldater frem til styrkene ble trukket ut i 1998. I tillegg til en infanteribataljon var Norge representert med en helikopterving, et sanitetskompani, et verkstedskompani samt diverse personell til forskjellige multinasjonale avdelinger. I løpet av de 20 årene mistet 21 norske soldater livet i tjeneste.

I 2006 sendte Norge fire missiltorpedobåter for å patruljere kysten utenfor Libanon i seks måneder.

Les mer: Libanons blodige historie

Kosovo

Video Krigsflyvere gjør seg klare for Kosovo

Piloter ved Ørlandet flystasjon gjør seg klare for NATO-aksjoner i Kosovo. Klippet er fra Dagsrevyen 3. oktober 1998.

KFOR (Kosovo Force) er en NATO-ledet avdeling med ansvar for å skape og vedlikeholde fred og sikkerhet i Kosovo. Styrken gikk inn i Kosovo 12. juni 1999, to dager etter at en FN-resolusjon ble vedtatt. Norge bidro i flere år med en avdeling av bataljons størrelse, først Telemark bataljon samt en helikopterenhet i 2004 til 2005. I dag bidrar Norge med en håndfull stabsoffiserer.

Les mer: Krigen som rystet Europa

Afghanistan

Video Afghanistan: Norske ISAF-soldater

Afghanistan: Norske ISAF-soldater. En stor del av de norske soldatene i Afghanistan tjenestegjør i områder med stor risiko. Dette klippet er hentet fra Dagsrevyen 07.02.2006.

Norge har bidratt med tropper, F-16 fly, helikoptre og spesialstyrker til den NATO-ledede operasjonen i Afghanistan ( ISAF ) siden desember 2002. Den norske kampstyrken i Afghanistan er i dag på omlag 500 soldater. Ni norske soldater har blitt drept i tjeneste i Afghanistan.

SE: Norske soldater forteller om sine krigserfaringer fra Afghanistan.

Video d123f545-e37c-4bce-846e-757029b7e8c6.jpg

Norske soldater forteller om krigserfaringer fra Afghanistan. Foto: NRK

Les mer: Hver sjuende norske soldat skadet i Afghanistan