Om uttrykket "mussa på stampen"

Fleip eller fakta?

Sildefiske utenfor Ålesund i 1957
Foto: Børretzen, Sverre A. / SCANPIX

Forekom egentlig uttrykket ”mussa på stampen” noen gang i radioens fiskerimeldinger?

I en e-post til NRK Gull skriver Vidar Brox Jørgensen følgende:

”Her i Tromsø pågår det for tida en debatt i en av lokalavisene om uttrykket "Mussa på stampen", hvor partene står steilt mot hverandre. Den ene parten mener uttrykket bare er noe fleip og tull som stammer fra Wesensteen o.l. - motparten mener uttrykket er reelt og at det ble brukt i fiskerimeldingene i gamle dager. (…) Jeg må legge til at det er flere veddemål på gang!”

Det er slett ingen spøk å tolke innholdet i programposten ”Melding om fisket” for en person som ikke kjenner vokabularet yrkesfiskere bruker for å rapportere fangst. Det er mange som mener at de minnes ordkombinasjonen fra radioen, men en liten sjekk med de som har greie på fiskerimeldinger viser at det nok ikke kan stemme helt.

Begynte i 1947

NRK begynte med fiskerimeldingene i 1947. I nesten 40 år ble meldingene sendt fra studio i Bergen. En av de som leste meldinger var Erling Storheim. Han slår fast at mussa og stamp ikke hører sammen.

-Mussa er småsild som rører seg i voldsomt store stim og blir fanget med finmasket not, mengdemålet som blir brukt om mussa er skjeppe. En stamp er ei tønne med line som blir kveilet opp med f eks 200-400 kroker, stampen med line ble brukt til større fisk som bromse, lange og hyse. En fangst på 180 kg hyse på en line med 300 kroker er det samme som 180 kg på stampen, sier Storheim på telefon fra Bergen.

Intern spøk

Lasse Dyrdal har arbeidet i NRK siden 1949.
-Kombinasjonen "mussa på stampen" er nok et uttrykk som er laget fordi mange syntes det var artige ord. Det ble spøkt med dette her i huset, blant annet i Dagsnytt-redaksjonen, sier Dyrdal.

Slutt på meldingene

Det ble slutt med fiskerimeldingene i NRK radio på begynnelsen av 1980-tallet. Da hadde VHF og annen radiokontakt mellom båtene og forhandlerne på land gjort radioopplesningene overflødige.

Nå om dagen finner du aktuelle meldinger om fisket på nettsiden til Norges Råfisklag www.rafisklaget.no.

Det er dessverre få fiskerimeldinger som fortsatt finnes i radioens arkiv, her kan du høre noen eksempler.