NRK Meny
Normal

De formet vår tid: Kong Hussein

I Gjenlyd - verden i går kan du høre Albert Henrik Mohn fortelle om sine møter med Kong Hussein av Jordan.

Kong Hussein av Jordan
Foto: JAMAL NASRALLAH / AFP

Journalisten og forfatteren Albert Henrik Mohn var en av de første norske journalistene som kunne kalle seg profesjonell utenrikskorrespondent. Han reiste i hovedsak til områder preget av krig og politisk uro, og via radio og skrevne artikler satte han særlig fokus på forholdene vanlige mennesker i disse områdene levde under.

I løpet av sin karriere møtte Mohn mange sentrale statsledere. Ved flere anledninger fikk han intervjue Kong Hussein, som var konge av Jordan fra 1952 til sin død i 1999.

Kong Hussein tok utdannelse i Jordan, Egypt og Storbritannia der han blant annet studerte ved militærakademiet i Sandhurst. Han etterfulgte sin far, kong Talal, på tronen da kong Talal ble erklært uegnet til å regjere.

Etter nederlaget i Seksdagerskrigen i1967 gikk kong Hussein inn for en politisk løsning av Midtøsten-konflikten. I 1970 kom det til konflikt med PLO, og organisasjonen ble tvunget til å forlate Jordan. I 1988 gav kong Hussein avkall på Vestbredden og anerkjente dermed palestinernes rett til området.

Kong Hussein hadde et godt forhold til Storbritannia og USA. Han ble av vesten oppfattet som en stabiliserende faktor i Midtøsten og en viktig brikke i forsøkene på å skape fred i regionen. Han fordømte Iraks anneksjon av Kuwait, men deltok ikke i koalisjonen mot Saddam Hussein under Golfkrigen.

I 1999 tapte kong Hussein en lang kamp mot kreftsykdom og han døde 7. februar. Mer enn 50 statsoverhoder deltok i begravelsen.