Hopp til innhold

Tøyenkirken i Oslo

De tre første søndagene i februar er vi i Tøyenkirken i Oslo. Det er her Kirkens Bymisjon holder til.

Tøyenkirken
Foto: Marion Klaseie / NRK

Carl Petter Opsahl

Carl Petter Oppsahl

Foto: Helge Helgheim / NRK

Bymisjonen holder messe hver onsdag i Tøyenkirken, der brosten fra gata har en sentral plass i rommet - som stedet der livene bekjennes og Jesus kommer oss i møte.

Folk rekruttert fra dagens forsamling deltar ved å lese, be og bære symbol i løpet av messa.

Presten Carl Petter Opsahl deltar i alle tre programmene.

*******************************

Åpen Himmel 3. februar - i NRK1

Trygve Seim

Trygve Seim

Foto: Marion Klaseie / NRK

Tema: “Gud er kjærlighet”.

Temaet står skrevet over inngangsdøren ute på gata.

Medvirkende denne søndagen er prestene Kari Veiteberg som er liturg og Carl Petter Opsahl som preker.

Tora Augestad

Tora Augestad

Foto: Marion Klaseie / NRK

Ellers deltar Tøyen Trio med Carl Petter Opsahl (klarinett), Magnus Larsen (bass) og Andreas Utnem (piano).

Sangsolist er Tora Augestad.

Også en diakon og en tekstleser deltar.

********************************

Åpen Himmel 10. februar - i NRK2
Tema: ”Kom hid til mig alle som arbeide og ere besværede og jeg vil give eder hvile.” Tema-teksten står skrevet på bildet på altertavlen.

Kari Veiteberg

Kari Veiteberg

Foto: Marion Klaseie / NRK

Medvirkende denne søndagen er også prestene Kari Veiteberg (prest og predikant) og Carl Petter Opsahl (liturg).

Ellers deltar frivillige, bl. a. fra Teatergruppa i Tøyenkirken. Musikere er Andreas Utnem (piano), Trygve Seim (saxofon) og Tora Augestad (sang).

********************************

Åpen Himmel 17. februar - i NRK1

Jorunn Askerød og Carl Petter Opsahl

Jorunn Askerød og Carl Petter Opsahl

Foto: Marion Klaseie / NRK

Tema: “Han gir den trette kraft”. Temaet står skrevet på veggen over alteret.

Medvirkende denne søndagen er Carl Petter Opsahl (prest og predikant) og Jorunn Askerød (liturg).

Ellers deltar frivillige, bl. a. fra Teatergruppa i Tøyenkirken. Og musikere er Andreas Utnem (piano), Trygve Seim (saxofon) og Tora Augestad (sang).

Om kirken
Vi befinner oss i Herslebsgata i Nedre Tøyen Grønland Oslo. Vis av vis de tidligere ”Gråbeingårdene” fra Oskar Braatens romaner ser vi konturene av Tøyenkirken som sannsynligvis er Norges første ”arbeidskirke”.

Tøyenkirken

Tøyenkirken

Foto: Marion Klaseie / NRK

Kirken ble innviet 17. mars 1907 og reist av Christiania Indremisjon som kirkelige nærmiljøsenter i et byområde preget av store sosiale utfordringer. I mange år var kirken del av småkirkebevegelsen i Oslo og ble igjen overtatt at Kirkens Bymisjon i 1989.

I dag finner man Hertzberg kro her. Det er kirkerom i 2. etasje, diakoner, musikere, prester, kjøkkenpersonale og frivillige. Det er et mangfold av mennesker . I bakgården er det en deilig hage! Vår visjon er å gi mot til å leve og mot til tro, sier de ansatte i bymisjonen.

Kveldsmessene i Tøyenkirken

Tøyenkirken - inne

Inne i Tøyenkirken

Foto: Marion Klaseie / NRK

For Kirkens Bymisjon er det et mål å være tilstede blant mennesker på en måte som viser Guds nærvær og kjærlighet. Vår kirkelige virksomhet vil alltid være uløselig knyttet det diakonale oppdrag om nestekjærlighet i handling overfor alle mennesker uansett livssituasjon. Vi siterer gjerne Frans av Assisis ord: ”Vi skal forkynne evangeliet - om nødvendig med ord”

Carl Petter Opsahl

Carl Petter Opsahl

Foto: Helge Helgheim / NRK

For mange er ikke den lokale menigheten alltid et naturlig tilholdssted. Kirkens Bymisjon vil være en grensesprengende kirke. Vi vil være tilstede med kirkens ord og sakramenter der ingen andre er det, og der det vanlige menighetslivet sjelden når fram.

Kirkens Bymisjon er kirke på gata med gudstjenester og samtale, i hospitser, fengsler og institusjoner. I våre virksomheter er det stille rom, som alltid er åpne for lystenning og ettertanke. Hverdagsmenigheten i Tøyenkirken samles til suppe og gudstjeneste hver onsdag.

Her møtes en stor og sammensatt gruppe mennesker til kveldsmesse og lystenning, et alternativ til den vanlige høymessen.

Skog