Hopp til innhold

Salmer på Olsok

Olsokdagen er mer enn slaget på Stiklestad.  Kristendommen var her før Olav den hellige. Eyvind Skeie har laget musikk om St. Sunniva.

Eyvind Skeie
Foto: Klaus E. Krogh

 

Olsokdagen er vel verdt å markere. Den minner oss om kristendommens innføring i Norge. Det handler om vår kristne kulturarv, men selv om Olav den helliges fall på Stiklestad i 1030 fikk stor betydning for kristendommens innflytelse, begynte det mange år tidligere.

Kristningen av Norge
I ”Salmer til alle tider” går vi først tilbake til 900-tallet og til Norges første helgen, Sunniva. Hun strandet sammen med noen munker på Selje, og det fortelles at Olav Trygvasson bygde et kapell over hulen der hun ble funnet. Like nedenfor bygde han en liten kirke. Dette tidfestes til 996. Odd Johan Overøye og Eyvind Skeie har gitt oss en musikalsk fortelling om Sunniva.

Hvis dette skjedde på 900-tallet er det meget mulig at den irske Sunniva kjente til salmen ”Deg å få skode” som er fra 700-tallet. Det er i alle fall lov til å leke med tanken.

Fra 700-tallet går vi til 800-tallet og til kristendommens innføring i Danmark i 826. Da danskene på pinsedag i 1826 skulle markere 1000-årsjubileet, skrev Grundtvig salmen ”Den signede dag.”

Et viktig skille
Selv om kristendommen hadde funnet berøringsflate med mennesker i Norge lenge før 1030, står dette året sentralt i vår historie. Vi markerer Olsokdagen med ”Olsok” hentet fra ”Spelet om Heilag Olav” skrevet av Paul Okkenhaug og Olav Gullvåg. Dessuten hører vi olsoksalmen ”Norges folk og Norges kirke” skrevet av Lyder Brun i 1914. I denne salmen knyttes den kristne tro og kirke i Norge direkte til Olav: ”Reist i Norges Morgenrøde og viet inn da Olav døde”.

Mer enn slaget
Olsokdagen er altså mer enn slaget på Stiklestad. Dagen minner oss om hvordan kristendommen også før Olav den hellige møtte mennesker her i Norge. Vikinger, bønder og konger lot seg døpe. Så har det vært mange budbærere, også Sunniva, budbærere som gjør at vi også i dag har en levende kirke og en kulturarv å ta vare på. Derfor avslutter vi ”Salmer til alle tider” denne spesielle dagen med ”Gud signe vårt dyre fedreland.”

Salmenøtta
Vi har vært uten den populære salmenøtta noen uker, men nå er den tilbake, og det er igjen mulig å vinne salmekrus. Vi trekker som vanlig ut tre vinnere, og her er olsokdagens utfordring.

Fra hvilken salme er strofen ”Fader, ver alltid Noregs los” hentet?

Send inn svaret ved å klikke her .

Du kan også sende inn svar ved å bruke vanlig post, og da er adressen:

Salmer til alle tider,
NRK,
7005 Trondheim.

Frist blir onsdag 1. august.

 

Skog