Pinsesalmer

I all sin glans nu stråler solen, nå er det pinseliljetid, nu har vi sommer lys og blid, nu spår oss mer enn englerøst i Jesu navn en gyllen høst!

Due i Vår Frue kirke
Foto: NRK

Slik kan vi synge i en av Grundtvigs pinsesalmer, men det er ikke sikkert at alle opplever sommerstemning 11. mai. Som påsken så kommer pinsen veldig tidlig.

Uansett er det greit å begynne ”Salmer til alle tider” med en god norsk vårsalme, men Grundtvigs pinsesalme hører med. Et nytt salmebrev blir åpnet, og nye salmefavoritter preger programmet på 1. pinsedag.

Denne gang får du høre følgende salmer:

Ole Jørgen Grønlund

Ole Jørgen Grønlund

Foto: Ole Kaland / NRK

No livnar det i lundar (Bodø Domkor), I all sin glans (Povl Dissing), Navnet Jesus (Oslo Gospelkor), Apostlene satt i Jerusalem (Hamar Domkor), Dine løfter er mange (Ole Jørgen Grønlund) og O Jesus, du som fyller alt i alle (Elisabeth Ø. Widmer).

Ny salmenøtt
Også salmenøtta som er tilbake etter en liten pause, blir preget av at det er pinse. Deenne gang skal vi fram til en helt spesiell pinsesalme ved hjelp av strofen ”som bekker i engen rinner”?

Send svaret ditt her innen onsdag 14. mai.

Gå ikke glipp av ”Salmer til alle tider” neste søndag - 18. mai! Da trekkes ukas salmenøtt, og du får en ny oppgave å løse.