Morgenandakten torsdag 29. juli

Tidlige mannlige sykepleiere

Ingunn Moser
Foto: Paal A. Berg

Året var 1890. Denne våren flyttet ti unge menn fra ulike kanter av landet til Kristiania for å utdanne seg til kirkelig omsorgsarbeid. De skulle bo under samme tak som en gruppe eldre pleietrengende menn som ingen hadde øye for, og som Kristiania fattigvesen trengte å få plassert. Slik ble Diakonhjemmet til: det var behov for menn som kunne gi hjelp og omsorg til andre menn, på områder som ikke var ansett egnet for kvinner.

I praksis var det landets første sykepleieutdanning for menn. Hit kom unge menn fra sosiale lag som hittil ikke hadde hatt råd til høyere utdanning. De var omsorgsfulle menn som tok ansvar for mennesker som stod på utsiden av fellesskapet, lenge før det offentlige tok slikt ansvar. De spilte en viktig rolle for utviklingen av det vi i dag kjenner som velferdsstaten.

Men hva med i dag -- i 2021? Det offentlige hatt tatt ansvar for fattige, syke og sårbare. Trenger vi da diakoni og diakoniinstitusjoner?

I vår lutherske tradisjon står ordet og forkynnelsen sentralt. Diakoni som kirkens omsorgstjeneste har ikke hatt samme prioritet. Den diakonale bevegelsen på 1800-tallet protesterte mot denne forståelsen av kirkens oppdrag, og mot en kirke som var ensidig opptatt av åndelig nød og frelse.

Kirka må være kirke i verden, på hverdagene, der mennesker er med livene sine. Hvis vi slutter å ta ansvar for sosiale, materielle og kroppslige behov, og fremme rettferdighet og inkludering, slutter vi å være kirke. Diakoni er en viktig del av det å være kirke.

I 2021 er behovene der fortsatt. Fortsatt leverer og utvikler diakoniinstitusjoner tjenester som svarer på konkrete behov, gjerne sammen med de som kjenner på behovene. Under pandemien utviklet Diakonhjemmet Omsorg en samtaletjeneste for muslimer som opplever hets og stigmatisering, sammen med Muslimsk dialognettverk og Mental Helse. Sykehuset vårt jobber sammen med skolene for å oppdage og komme tidlig inn med tiltak for ungdommer som er i risikosonen for psykiske helseutfordringer.

Diakoni handler om å tjene hverandre slik Jesus gjorde da han vasket føttene til disiplene og sa: «Jeg har gitt dere et forbilde: slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.» (Joh. 13, 14-15)

Ingunn Moser

Administrerende direktør Stiftelsen Diakonhjemmet

Musikk: Odd Nordstoga - Bestevenn