Hopp til innhold

Morgenandakten torsdag 2. desember

Det tredje skiftet

Janne Stigen Drangsholt
Foto: Tommy Ellingsen

En av de barnebokforfatterne som er aller best på å skrive om jul er Astrid Lindgren.

I Barna i Bråkmakergata fra 1956 er det et langt kapittel om denne høytiden, hvor vi blant annet får høre at i adventstiden kommer fru Fransson for å hjelpe mor med «å gjøre huset fint til jul». Barna hjelper også til. Men ikke far. Han er på jobb.

Det Lindgren beskriver er en tid da kvinners fremste oppgave var å lage et hjem for mann og barn.

I dag er samfunnet annerledes.

Nå jobber både mor og far, mor og mor eller far og far utenfor hjemmet. Og vi vet at norske familier deler arbeidsoppgavene ganske likt.

Likevel er det fremdeles en type oppgaver som kvinner statistisk sett har hovedansvar for. Det kalles «det tredje skiftet» og viser til det mentale ansvaret for at jobb og familie skal fungere. Dermed er det slik at den som har det tredje skiftet hele tiden lager lister i hodet og holde styr på logistikken.

Og aldri er det tredje skiftet mer omfattende enn i desember. Da må man planlegge julekalender, finne ut om alle har finsko, osv. osv.

Og selv om den ene «hjelper til», sitter den andre med hovedansvaret.

Det får meg til å tenke på fortellingen om Maria og Marta i Lukas-evangeliet. Jesus kom nemlig på besøk til de to søstre, og da satte Marta i gang med å stelle og ordne, mens Maria satte seg ned ved Jesu føtter.

Og da Marta spurte om det ikke var urettferdig at hun måtte gjøre alt, fikk hun til svar at «Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne».

Denne fortellingen handler verken om husarbeid eller det tredje skiftet. Samtidig som den gjør nettopp det. Og jeg kjenner sympati med Marta og irritasjon over Maria. For det er ganske utmattende å være den som hele tiden må ta det ekstra ansvaret.

Men om Marta kanskje hadde senket terskelen litt for hvor flott ting skulle være og Maria hadde løftet blikket og tilbudt seg å gjøre sin del, kunne kanskje alt ha blitt litt lettere for alle. Bedre stemning hadde det også blitt.

For hvis alle tar ansvar, kan også alle få velge «den gode del» som Jesus snakker om. Og alle kan få en velsignet jul.

Janne Stigen Drangsholt

forfatter og litteraturprofessor

Musikk: Pust – "I et lite hus"

Skog