Morgenandakten onsdag 28. juli

Om fordommer

Manuela Ramin Osmundsen
Foto: Paal A. Berg

Det er en våt marsdag i Oslo, jeg sykler hjem fra jobb. Litt tankefull, men mest spent. Jeg hadde nettopp fått vite at temaet for Olavsfest 2021 er «Rettferdighet». Perfekt, tenker jeg. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Kamp for rettferdighet er én av diakoniens fire uttrykksformer. Etter noen dager vet jeg hva jeg vil snakke om: Rettferdighet for barnevernsforeldre! Hvorfor?

Barnevernsforeldre er fratatt omsorgen for egne barn. Omsorgen i det daglige ivaretas av enten fosterforeldre eller en barnevernsinstitusjon. Barnevernsforeldre. Et langt ord. Den første halvdel, barnevern, klinger tydeligere enn den andre, foreldre. Men er ikke foreldre som ikke har maktet å gi god nok omsorg til sine barn, kjipe mennesker? Er ikke de bare voldelige, rusede mennesker med psykiske problemer?

Nei.

Feiltrinn tenker vi? Ikke nødvendigvis. Hva med omstendigheter som skaper uro, utfordringer som ikke er identifisert eller hjelp som ikke er gitt i tide?

De er pappaer eller mammaer som er fratatt det kjæreste de har, som blir tilskuer i sine barns hverdag, går glipp av bursdager, høytider og alminnelig hverdagsmas. De skal også fungere som mennesker, på jobb og i fritiden.

Jeg så det først ikke. Fordommer tåkelegger og ekskluderer.

Barnevernsforeldre rapporterer at de blir neglisjert, usynliggjort. De får ikke den informasjonen de burde, blir ikke tatt med. De savner å bli møtt med respekt i og utenfor barnevernskontoret, i hverdagen, i samfunnet. Den urettferdigheten mange av dem opplever, gjør vond. De føler seg stemplet. Stigmaet er sterkt.

Mennesker som blir møtt med verdighet vil oppleve sin egen verdi. Nå organiserer barnevernsforeldrene seg, danner nettverk, bidrar med sine ressurser, bygger opp sin kompetanse. De deler sine erfaringer med andre mennesker, fagpersoner og organisasjoner. De forventer å bli regnet med og å bli tatt på alvor. De vil ikke være en gruppe man må holde seg unna, spesielt offentlig. Fordommer kan bekjempes.

Evangeliet etter Johannes (8,7) «å kaste den første stein» handler om hvem som kan dømme, og hvem som kan tilgi. Jesus mente at bare den skyldfrie kan dømme.

Hvem er egentlig skyldfrie? Det er mange måter å kaste stein på. Og det er så mange måter å la det være.

Manuela Ramin Osmundsen

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, Stiftelsen Diakonhjemmet

Musikk: Steinar Albrigtsen - Min gårsdag er forbi